eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

Nederlands Frysk English Deutsch

Homme fan 't Leechlân

Je zult je hond eerst moeten leren wat je van hem/haar verlangt. Pas wanneer je hond begrijpt wat je met een commando (hetzij gesproken, hetzij een handsignaal) bedoelt, kun je dat gedrag gaan trainen.

Jo sille jo hûn earst leare moatte wat jo fan har/him ha wolle. Pas wannear't jo hûn troch hat wat in kommando betsjut, kinnen jo dat gedrach fierder trene.

You have to teach your dog what you want her/him to do. Only when your dog understands what a command (spoken of hand signal) means, comes the time to train that behaviour.

You have to teach your dog what you want her/him to do. Only when your dog understands what a command (spoken of hand signal) means, comes the time to train that behaviour.

Hondenschool Gehoorzame Huishond
Een 'hondenschool' van de dierenbescherming. Het grote voordeel van deze cursus is dat de honden voor de les een kwartiertje los mogen en dan met elkaar kunnen spelen. Dat is uiteraard prima voor de hond-hond socialisatie.

Hondenschool Gehoorzame Huishond
In 'hûneskoalle' fan de dierenbescherming. It grutte foardiel fan dizze skoalle is dat de hûnen oan it begjin fan de les in kertierke los rinne kinne en mei inoar boartsje. Dat is prima foar de hûn-hûn sosjalisaasje.

Paul de Vos
De website van Paul de Vos, een bioloog met een grote passie voor het gedrag en werk van jachthonden. Hij zet zich in voor betere omgang met honden en heeft nieuwe methodieken ontwikkeld, van training en omgang met jachthonden. Paul ziet de jachthond als cultureel erfgoed van Nederland.

Paul de Vos
Op de webside fan Paul de Vos, in biolooch mei in grutte passie foar it gedrag en it it wurkjen mei jachthûnen. Hy zet zich yn foar in bettere ûmgong mei hûnen en hat nije methodieken ûntwikkelt, fan training en ûmgong mei jachthûnen. Paul sjocht de jachthûn as in kulturiel erfgoed fan Nederlân.

Positive Gun Dogs
Positive Gun Dogs is a book which focuses on methods that have been studied and proven to work under a variety of circumstances -- from the laboratory to the field! These methods do not require punishment-based training, yet will yield fabulous results.

Dog Star Daily
Dit is een engelstalige website met veel informatie over het opvoeden van je hond. Je kunt hier ook gratis een aantal boeken in de vorm van een PDF downloaden. Wat je beslist moet lezen voordat je een hond aanschaft, is Before You Get Your Puppy en kun je vinden op de Free Downloads pagina. Dit boek is vertaald door Dany Grosemans en kun je gratis lezen (en bestellen) op zijn website.

Dog Star Daily
Dit is in ingelske webside mei in soad ynformaasje oer it grutbringen fan jo hûn. Jo kinne hjir ek gratis in oantal boeken as PDF downloaden. Wat jo beslist lêze moatte foardat jo in hûn oanskaffe, is Before You Get Your Puppy en kinne jo fine op de Free Downloads side. Dit boek is fertaald troch Dany Grosemans en kinne jo gratis lêze (en bestelle) op syn webside.

Dog Star Daily
You can find a lot of information here about raising your puppy. You can also download a couple of books for free. Before you get a dog, do read Before You Get Your Puppy, which you can download on the Free Downloads pagina.

Dog Star Daily
You can find a lot of information here about raising your puppy. You can also download a couple of books for free. Before you get a dog, do read Before You Get Your Puppy, which you can download on the Free Downloads pagina.

Dog Training with Zak George
Een serie videos op YouTube van Zak George.

Dog Training with Zak George
Een serie videos op YouTube van Zak George.

Dog Training with Zak George
The title says it all.

Dog Training with Zak George
The title says it all.

Teleac Puppytraining
Serie video's van Teleac over puppy training met Martin Gaus.

Teleac Puppytraining
Serie video's van Teleac over puppy training met Martin Gaus.